Általános Szolgáltatási Feltétételek

 

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK („ÁSZF”)

 

Letölthető formátumban: ASZF_160216.pdf (99835)

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Altering Bt. (székhely: 1107 Budapest, Mázsa u. 9., adószám: 29114913-2-42), mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

 

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Altering Gyártó és Kereskedelmi Bt.

A szolgáltató székhelye: 1107 Budapest, Mázsa u. 9.

A szolgáltató telephelye: 1196 Budapest, Kossuth Lajos u. 158.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@altering.hu, ugyfelszolgalat@altering.hu

Cégjegyzékszáma: 01-06-710138

Adószáma: 29114913-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság

Telefonszáma: 20/55-11-888

A hírlevél adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86914/2015

Webáruház nyilvántartási száma: 7269/2015

A szerződés nyelve: magyar


 

A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG, Székhely: Gartenstrasse 3, 6304 Zug Svájc,

Fejlesztés, üzemeltetés: Hlinky 70, 603 00 Brno, Csehország

www.webnode.hu

 

1. Alapvető rendelkezések

1.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2 Hatály: az ÁSZF módosításának dátuma

1.3 A webáruház, mint szerzői jogi mű, szerzői jogi védelme alatt áll, tilos annak engedély nélküli bármilyen nemű másolása, vagy felhasználása!

1.4 Rendelkezésre állás: a webáruház mindenki számára igénybe vehető korhatár nélkül, bármikor leadható megrendelés a hét minden napján 0-24 h-ig, azonban a csomagküldés ideje igazodik a Magyar Posta szolgáltatási idejéhez, a személyes átvétel csak és kizárólag a honlapon feltüntetett mindenkori telefonszámon történt egyeztetés után hétfőtől szombatig lehetséges. Vasárnap nem történik csomagküldés, és személyes átvételre sincs lehetőség!

 

2. Adatkezelési szabályok

2.1 Az adatkezelési szabályzat olvasható az „Általános feltételek” fül alatt. Ugyanitt letölthető PDF formátumban.

2.2 A termékek csak online rendelhetőek, személyesen a területi képviselőktől vásárolhatóak meg. A termékek mellett feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t. A házhoz-szállítási díj a feltüntetett árakon felül kerül felszámításra a Magyar Posta mindenkori díjtételei szerint. Fizetés utánvéttel (csomagszállítás esetén), személyes átvételnél kp, átvételkor.

2.3 A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

2.4 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

3. Rendelés menete

3.1 A rendelés menetének részletes leírása:

 • Lépjen be a webáruházba. Válassza ki a baloldalon lévő lehetőségek közül a megrendelni kívánt sütemény alapport, vagy kezdő szettet.

 • Kattintson a „vásárlás”-ra a kiválasztott terméknél.

 • Ha még mást is vásárolna a „ folytatom a vásárlásra” kattintson.

 • Válassza ki a következő terméket és kattintson a „vásárlás”-ra.

 • Ha nem látja a kosárba a kiválasztott árut a „frissít”-el teheti be a kosárba.

 • Ha több darabot kíván megvásárolni, javítsa ki a darabszámot, és nyomja meg a „frissít” gombot.

 • Ha a kosárba tett terméket mégsem kívánja megvásárolni a piros színű „X”-el törölheti.

 • Kattintson a „kifizetés”-re.

 • Válasszon a „Regisztrált ügyfél” és az „Új vásárló” közül

 • Ha már regisztrálva van értelemszerűen írja be a kért adatokat.

 • Új vásárló esetén értelemszerűen töltse ki a kért adatokat

 • Ha a szállítási cím eltér a számlázási címtől, jelölje be.

 • Válassza ki, a fizetés módját. Készpénzzel, vagy postai feladással.

 • Válassza ki a szállítási módot figyelembe véve a megvásárolni kívánt termékek együttes súlyát és összegét.

 • Kattintson a „folytatás”-ra

 • Láthatóvá válik a megrendelés visszaigazolása.

 • Ha a megrendeléssel kapcsolatos megjegyzése van írja be a kijelölt helyre.

 • Kattintson a „ megrendelés küldése” gombra.

 • A vásárlás befejeződött.

 

 

3.2 Webáruházunk a Vásárló megrendelésének megérkezését a Vásárló felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben Vásárló nem kapta meg a rendelés visszaigazolását jelezze az ugyfelszolgalat@altering.hu e-mail címre.

 

4. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

4.1 A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, melynek visszaigazolását legkésőbb 48 órán belül teljesítjük.

4.2 Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és a Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató a Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

4.3 Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

 

5. Elállás joga

5.1 A Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

5.2 Az elállási jog gyakorlásának menete: Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Az elállási jog megfelelő érvényesítése esetén a Szolgáltató legkésőbb 14 napon belül visszautalja a vásárlás teljes összegét a Vásárló részére.

5.3 A Fogyasztót a 14 napon belüli indokolás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Korm. rendelet 14. pontja részletezi. Ezek közül külön is kiemeli a Vállalkozás, hogy nem illeti meg az ilyen elállási jog a Fogyasztót

· olyan termék tekintetében, amelynek ára a vállalkozás által nem befolyásolható,

· romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

· olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

· olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

5.4 A szerződéstől való elállást nyilatkozattal kell bejelenteni. A bejelentést a Vállalkozás Ügyfélszolgálatán írásban kell megtenni (postai úton: 1107 Budapest, Mázsa u. 9.; e-mailen: ugyfelszolgalat@altering.hu). A telefonon tett bejelentést a Vállalkozás elállásként/felmondásként nem rögzíti.

Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó saját megfogalmazású elállási nyilatkozatban gyakorolhatja. A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt elküldték. A nyilatkozat 14 napon belüli elküldését a Fogyasztónak kell igazolnia.

A Vállalkozás a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen Általános Szolgáltatási Feltételek 5. „Elállás joga” pontjában, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

5.5 A termék átvételi időpontjáról e-mailben küld értesítést

5.6 A Fogyasztó a 14 napon belüli elállás esetében a sértetlen terméket a számlával/nyugtával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza a Vállalkozás Ügyfélszolgálata címére (1107 Budapest, Mázsa u. 9.).

5.7 A Fogyasztó a terméket, az elállás közlését követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni. Ennek közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

5.8 Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Vállalkozásnak nincs lehetősége.

5.9 Abban az esetben, ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a Vállalkozás érvényesítheti az ebből eredő kárának megtérítését. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

 

6. Garancia, jótállás

6.1 Termékeinkre garanciát a szavatossági idő lejártáig vállalunk. Minőségi kifogás esetén a további teendőkről a 20/55-11-888-as telefonszámon, illetve ugyfelszolgalat@altering.hu e-mail címen adunk tájékoztatást. A megalapozott minőségi kifogás esetén szolgáltató vállalja a megvásárolt termék azonnali cseréjét.

 

7. Panaszkezelés

7.1 Szolgáltató a Vásárlók részéről ügyfélszolgálatunkhoz beérkezett panaszokat mérlegelés nélkül kivizsgálja, melynek eredményéről azonnali tájékoztatást ad vevő részére.

 

8. Vegyes rendelkezések

8.1 A Vállalkozás az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Vállalkozás az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Vállalkozás alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. futárszolgálat). A Vállalkozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

8.2. A Vállalkozás bármikor jogosult jelen Vásárlási Feltételek feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8.3. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

8.4. Amennyiben a tárgyalásos út nem vezet eredményre, és az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni és velünk szemben fogyasztói panasszal élhet: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
f)a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítványt,
h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Amennyiben Önnek panasza van, az 

Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot erre a linkre kattintva érheti el:

bit.ly/onlinevitarendezes

 

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ahol bejelentkezés után Ön benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznünk a jogvitáját.

 

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

 

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://www.bekeltetes.hu


A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:


Baranya Megyei Békéltető Testület (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., Telefon: 06-72-507-154, Fax: 06-72-507-152, E-mail: abeck@pbkik.hu ; mbonyar@pbkik.hu)


Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., Telefon:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523, Fax: 06-76-501-538, E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu, www.bacsbekeltetes.hu)


Békés Megyei Békéltető Testület (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5., Telefon: 06-66-324-976, Fax: 06-66-324-976, E-mail: eva.toth@bmkik.hu)


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület (3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., Telefon:06-46-501-091;06-46-501-870, Fax: 06-46-501-099, E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu)


Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)


Csongrád Megyei Békéltető Testület (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12., Telefon: 06-62-554-250/118, Fax: 06-62-426-149, E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu)


Fejér Megyei Békéltető Testület (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Telefon:06-22-510-310, Fax: 06-22-510-312, E-mail: fmkik@fmkik.hu)


Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület (9021 Győr, Szent István út 10/a., Telefon: 06-96-520-217, Fax: 06-96-520-218, E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu)


Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület (4025 Debrecen, Vörösmarty u.13-15., Telefon: 06-52-500-710, Fax: 06-52-500-720, E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu)


Heves Megyei Békéltető Testület (3300 Eger, Faiskola út 15., Telefon: 06-36-429-612, Fax: 06-36-323-615, E-mail: hkik@hkik.hu)


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület (5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306., Telefon: 06-56-510-621, 06-20-373-2570, Fax: 06-56-510-628, E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu)


Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület (2800 Tatabánya, Fő tér 36., Telefon: 06-34-513-027, Fax: 06-34-316-259, E-mail: szilvi@kemkik.hu)


Nógrád Megyei Békéltető Testület (3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A., Telefon: 06-32-520-860, Fax: 06-32-520-862, E-mail: nkik@nkik.hu)


Pest Megyei Békéltető Testület (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331., Telefon: 06-1-269-0703, Fax: 06-1-474-7921, E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu)


Somogy Megyei Békéltető Testület (7400 Kaposvár, Anna u.6., Telefon: 06-82-501-026, Fax: 06-82-501-046, E-mail: skik@skik.hu)


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2., Telefon: 06-42-311-544, Fax: 06-42-311-750, E-mail: bekelteto@szabkam.hu)


Tolna Megyei Békéltető Testület (7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet, Telefon: 06-74-411-661, Fax: 06-74-411-456, E-mail: kamara@tmkik.hu)


Vas Megyei Békéltető Testület (9700 Szombathely, Honvéd tér 2., Telefon: 06-94-312-356, Fax: 06-94-316-936, E-mail: vmkik@vmkik.hu)


Veszprém Megyei Békéltető Testület (8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116., Telefon: 06-88-429-008, Fax: 06-88-412-150, E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu)


Zala Megyei Békéltető Testület (8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24., Telefon: 06-92-550-513, Fax: 06-92-550-525, E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu)

 

8.5 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Bíróság illetékességét.

 

 

Budapest, 2015. november 25.


Altering Bt.

 

Módosítva: 2016. február 16-án.